Hızı azalsa da 2018’de medya ve reklam yatırımları arttı

Reklamcılar Derneği 2018 medya ve reklam yatırımları raporunu açıkladı. Rapora göre dijitalde büyüme trendi sürerken basında sert düşüş devam etti. Televizyon, %47’lik oran ile en yüksek paya sahip olmaya devam ederken açık hava, radyo ve sinema az da olsa payını artırdı.

Reklamcılar Derneği’nin Deloitte ile hazırladığı Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu‘na göre Türkiye’de medya ve reklam yatırımları bir önceki yıla göre %2,9 artarak 11 milyar TL oldu.


2018’de basılı yayınlar dışında her mecra büyüdü

2017’de yaklaşık %10’luk daralma yaşayan basılı yayınlar, 2018’de de %19’luk bir küçülmeyle medya ve reklam yatırımları toplamında %9,5’lik bir paya sahip oldu. Bu payın içinde de gazetelerin oranı %90, dergiler oranı ise %10 oldu.

2017’de televizyonun büyüme oranı, bir önceki yıla göre %4,2 iken, 2018’de %1,1’lik büyüme ile toplamda %47’lik bir oranda sahip oldu. Televizyonda raporlanan kanallar %85’lik bir paya sahipken raporlanmayan kanallar %15’te kaldı.

Açık hava, radyo ve sinema mecraları sırasıyla  %5,9, %5,6 ve  %4 ile %4,8’lik büyüme gösterdi. Üç mecranın toplam medya ve reklam yatırımlarındaki payı da %14,7 oldu.

2017’de %20 büyüyen dijital medya ve reklam yatırımları, 2018’de de %15’lik bir büyüme sağladı. Bu sıçrayışla toplamda kapladığı pay %28,9’a çıkan dijital medya ve reklam yatırımları, önümüzdeki yıllarda da muhtemelen %10-15 bandındaki artışını sürdürecek.

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere son 5 yılın TL bazında küçülen tek mecrası da basılı yayınlar oldu.

Peki ya dolar bazında işler ne durumda?

TL bazında her yıl büyüme görülse de, söz konusu yıllarda baz alınan dolar kuruna göre aslında bir büyüme değil 2013’ten itibaren bir daralma olduğu görülebilir.

 

ilginizi çekebilir