Haber sitelerinin her birindeki dikkat çekici manşet reklam verileri neler? #ManşettekiReklam 4

#ManşettekiReklam yazı dizisinin bu bölümünde, manşet reklamı yayınlamış olan 34 haber sitesinin, yıl boyunca haftalık ve günlük manşet reklamı yayınlarına dair veriler ışığında hangi mecranın ne kadar manşet reklamı yayınladığı, bu yayınların zaman kırımlarına göre ortalaması, en çok manşet reklamı yayınladıkları dönemlere dair çıkarımlar yer alıyor.

Önceki yazıdan bir bölümü hatırlatmak gerekirse, araştırma kapsamında incelenen 43 haber sitesinden 34’ünün manşet reklamı yayınladığı tespit edilmişti. Manşet reklamına yer veren mecraların aylık reklam yayını sayıları, yıl toplamları ile tüm mecraların hafta bazında ne kadar reklam yayınladığına dair analizler yapıldı.

Bu yazının içinde göreceğiniz iki tablodan da dinamik olarak bir veya birden çok mecrayı seçerek haftalık ve günlük manşet reklamı sayılarına ulaşabilirsiniz.

Günlük ve haftalık olarak en fazla manşet reklamını hangi haber siteleri yayınladı?

Bir gün içinde manşetlerin en fazla manşet reklamını yayınlayan üç haber sitesi sırasıyla şöyle: Milli Gazete, Haberler.com ve Diriliş Postası. 31 Mayıs’ta (Ramazan Bayramı Arefesi) 20 içerik sekmesinin 8’inde reklam yayını yapan Milli Gazete’yi 24 Temmuz’da 30 sekmenin 7’sinde manşet reklamı yayınlayan Haberler.com ve 3 Haziran’da 18 sekmenin 6’sında reklam bulunan Diriliş postası takip etti.

Haftalık olarak ise 27-31 Mayıs haftasında Milli gazete 31 manşet reklamı yayınlarken Haberler.com 9-13 Eylül’de 28 manşet reklamına yer verdi.

Şimdi mecraların her biri için, haftalık ve günlük manşet reklamı verileri esas alarak ne zaman ne sıklıkta manşet reklamı yayınladıkları görelim.

Akşam: Akşam gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 132 manşet reklamı yayınladı. Akşam’daki manşet reklamları, en çok Ramazan ayında görüldü. Site, Mayıs boyunca toplam 21 manşet reklamına yer vererek toplam manşet reklamlarının yaklaşık %16’sı bu aya sığdırdı. Haftalık bazda en fazla manşet reklamı yayınladığı hafta 16-20 Aralık haftası olsa da günlük bazda en çok manşet reklamı 20 Mart ve 31 Mayıs’ta görüldü. Akşam, aynı gün içinde en fazla 3 manşet reklamına yer verdi. Araştırma kapsamına giren günlerde, Akşam’da günlük ortalama 0.54 manşet reklamı tespit edildi.

Analiz: Analiz gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 7 manşet reklamı yayınladı. 2019’un ortalarında yaygın gazete statüsünü sağlayan ve araştırmaya dahil olan haber sitesi, 8 sekmeden oluşan manşetinde 18 Haziran’da 2 manşet reklamı yayınladı. Analiz’in yayınladığı manşet reklamlarının tamamının, Haziran-Eylül arasında olduğu görüldü.

Cnnturk.com: CNN TÜRK televizyon kanalının haber sitesi yıl boyunca en az 30 manşet reklamı yayınladı. Cnnturk.com’daki 15 içerik sekmesinden oluşan manşet alanında günlük bazda en fazla 1 manşet reklamı yer aldı. Ayrıca toplam 8 manşet reklamıyla, 12-27 Aralık tarihleri arasında en yoğun dönem olarak öne çıktı.

Cumhuriyet: Cumhuriyet gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 305 manşet reklamı yayınladı. Site, günlük bazda en çok 3 manşet reklamı yayınladı ve bu yayınların tamamı yılın ikinci yarısında gerçekleştirildi. Cumhuriyet’in en fazla manşet reklamı yayınladığı hafta, 14 yayın ile 2-6 Eylül haftası oldu. Araştırma kapsamına giren günlerde, Cumhuriyet’te günlük ortalama 1.25 manşet reklamı tespit edildi.

Diriliş Postası: Diriliş Postası gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 269 manşet reklamı yayınladı. Manşet içi sekme sayısını yıl içinde 15’ten 18’e çıkaran site, 3 Haziran’da (Ramazan Bayramı Arefesi) yayınladığı 6 manşet reklamıyla, günlük bazda en yoğun reklam yayınını gerçekleştirdi. Kurban Bayramı’ndan bir önceki hafta olan 5-9 Ağustos haftası ise yayınlanan 23 manşet reklamıyla, mecranın en çok manşet reklamına yer verdiği hafta oldu. Araştırma kapsamına giren günlerde, Diriliş Postası’nda günlük ortalama 1.10 manşet reklamı tespit edildi.

Dogruhaber.com: Doğruhaber gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 48 manşet reklamı yayınladı. Yıl içinde manşet sayısını 20’den 10’a düşüren site, günde en fazla 1 manşet reklamı yayınladı. Ramazan ayına denk gelen Mayıs’ın tamamı, Temmuz’un 1, 2 ve 4. haftaları ile Kurban Bayramı’ndan önceki hafta olan Ağustos’un ilk haftasında en fazla beşer manşet reklamı yayınladı.

Dünya: Dünya gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 42 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanında sabit bir sayıyı tercih etmeyen site, bir günde en fazla 2 manşet reklamı yayınladı. Günde 2 manşet reklamının yayınladığı günler ise 8, 11, 12, 14, 15 Mart oldu. En yoğun manşet reklamı yayınlanan hafta ise 9 manşet reklamıyla 5-9 Mart haftası oldu.

Ensonhaber.com: Dijital bir mecra olarak kurulan haber sitesi, en az 56 manşet reklamı yayınladı. 20 içerik sekmesinden oluşan manşet alanında günde en fazla 2 manşet reklamına yer verildi. Bu günler ise 4,  11 Şubat, 15 Mart ve 27, 30, 31 Mayıs oldu. Ramazan Bayramı’ndan önceki hafta olan 27-31 Mayıs haftasında ise yayınladıkları 9 manşet reklamıyla, sitenin yıl boyunca en fazla manşet reklamı yayınladığı haftası olarak tespit edildi.

Güneş: Güneş gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 15 manşet reklamı yayınladı. 20 içerik sekmesinden oluşan manşet alanında site, 2 manşet reklamı yayınladığı 13 Mart, en fazla manşet reklamı yayınladığı gün oldu. 11-15 Mart haftası ise yayınladıkları 3 manşet reklamıyla 2019’da en fazla manşet reklamına yer verdikleri hafta oldu.

Haberler.com: Dijital bir mecra olarak kurulan haber sitesi, en az 955 manşet reklamı yayınladı. 30 içerik sekmesinden oluşan manşet alanında günlük olarak en fazla 7 manşet reklamına yer verdi. En fazla manşet reklamının tespit edildiği gün 24 Temmuz olurken, yılın ikinci yarısında toplam 20 gün boyunca manşetlerinde en az 6 manşet reklamına yer verdiği tespit edildi. 9-13 Eylül haftası ise sitede toplam 28 manşet reklamı yayınladı. Araştırma kapsamına giren günlerde, Haberler.com’da günlük ortalama 3.91 manşet reklamı tespit edildi.

Haberturk.com: Habertürk televizyonun kanalının haber sitesi yıl boyunca en az 4 manşet reklamı yayınladı. 20 içerik sekmesinden oluşan manşet alanında en fazla 1 manşet reklamına yer veren site, haftalık bazda da en fazla 1 manşet reklamına yer verdi.

Hürriyet: Hürriyet gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 139 manşet reklamı yayınladı. 15 içerik sekmesi barındıran site, manşet alanında bir günde en fazla 2 manşet reklamına yer verdi. 1 Kasım ile 20 Aralık arasında 11 gün 2 manşet reklamı yer alırken yıl boyunca en fazla manşet reklamına yer verdiği hafta ise 7 manşet reklamıyla 4-8 Kasım ve 18-22 Kasım haftaları oldu. Araştırma kapsamına giren günlerde, Hürriyet’te günlük ortalama 0.56 manşet reklamı tespit edildi.

İnternethaber.com: Dijital bir mecra olarak kurulan haber sitesinde, yıl boyunca en az 287 manşet reklamı tespit edildi. Yıl içinde manşet alanındaki içerik sekme sayısını 25’ten 20’ye düşüren site, günde en fazla 3 manşet reklamına yer verdi. 14 Mayıs ile 27 Aralık arasında farklı 20 gün boyunca, üçer manşet reklamı yayınladı. Sitenin en fazla manşet reklamı yayınladığı hafta ise 13 reklam yayınıyla Ramazan Bayramı’ndan önceki hafta olan 27-31 Mayıs haftası oldu. Araştırma kapsamına güren günlerde, İnternethaber.com’da günlük ortalama 1.17 manşet reklamı tespit edildi.

Karar: Karar gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 111 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanında 20 içerik sekmesi barındıran site, manşet alanında bir günde en fazla 2 manşet reklamına yer verdi. 14 Şubat, 6, 22, 30, 31 Mayıs tarihlerinde 2 manşet reklamı yayınlayan sitenin, 6 manşet reklamı yayınıyla 11-15 Şubat haftası da en fazla manşet reklamı yayınladığı hafta oldu.

Milat: Milat gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 76 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanında 15 içerik sekmesi barındıran site, 6 Mayıs’ta 3 manşet reklamı yayınlayarak, günlük bazda en çok manşet reklamı yayınına yer verdi. 6-10 Mayıs haftası ise sitenin, 11 manşet reklamı yayınıyla en fazla manşet reklamı yayınladığı hafta oldu.

Milli Gazete: Milli gazetenin haber sitesi yıl boyunca en az 488 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanında 20 içerik sekmesi barındıran sitenin, 8 manşet reklamı yayınladığı 31 Mayıs, günlük bazda en fazla manşet reklamı yayınladığı gün oldu. Ramazan Bayramı’ndan önceki hafta (27-31 Mayıs haftası) 31 manşet reklamıyla, yıl boyunca manşet reklamı yoğunluğunun en yüksek olduğu hafta oldu. Araştırma kapsamına giren günlerde, Milli Gazete’de günlük ortalama 2 manşet reklamı tespit edildi.

Milliyet: Milliyet gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 219 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanında 15 içerik sekmesi barındıran site, 22 Ekim’de yer verdiği 2 manşet reklamıyla günlük bazda en fazla manşet reklamı sayısına ulaştı. Sitenin, toplam 6 manşet reklamı yayınladığı 21-25 Ekim haftası, yıl boyunca en fazla manşet reklamı yayınladığı hafta oldu. Araştırma kapsamına giren günlerde, Milliyet’te günlük ortalama 0.89 manşet reklamı tespit edildi.

Mynet: Dijital bir mecra olarak kurulan haber sitesi, yıl boyunca en az 478 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanında 20 içerik sekmesi barındıran site, 12 Şubat’ta yayınladığı 4 manşet reklamıyla günlük bazda en fazla manşet reklamı yayınını gerçekleştirdi. Hafta bazında ise 15 manşet reklamı yayınıyla 25-29 Mart haftası, en fazla manşet reklamına yer verdiği hafta oldu. Araştırma kapsamına giren günlerde, Mynet’te günlük ortalama 1.95 manşet reklamı tespit edildi.

Ntv.com.tr: NTV televizyon kanalının haber sitesi, yıl boyunca en az 7 manşet reklamı yayınladı. Yıl içerisinde parçalı sürmanşet yapısından 15 içerik barındıran büyük manşet alanı yapısına geçen sitede, bir günde en fazla bir manşet reklamı yayınlanırken hafta bazında da toplam en fazla 2 manşet reklamı yayınlandı.

Posta: Posta gazetesinin haber sitesi, yıl boyunca en az 77 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanı 18 içerik sekmesinden oluşan sitede, bir günde en fazla 2 manşet reklamı yayınına yer verildi. 28 Ocak, 29 Nisan, 7, 14, 17 Mayıs günleri, 2 manşet reklamı yayınlandı. Hafta bazında 7 manşet reklamı yayınıyla yılın en fazla manşet reklamı görülen haftası ise 13-17 Mayıs haftası oldu.

Sabah: Sabah gazetesinin haber sitesi, yıl boyunca en az 68 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanı 30 içerik sekmesinden oluşan site, bir günde en fazla 2 manşet reklamına yer verdi. 12, 16, 17, 18, 19, 20, 27 Aralık günlerinde manşetinden ikişer tane manşet reklamı yayınlayan sitenin, toplam 10 manşet reklamı yayınıyla 16-20 Aralık haftası, yıl genelinde en fazla manşet reklamı yayınladığı hafta oldu.

Sözcü: Sözcü gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 129 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanında 17 içerik sekmesi barındıran sitede, bir günde en fazla 3 manşet reklamı görüldü. 3 ve 9 Ocak’ta görülen üçer manşet reklamı haricinde, yıl boyunca en fazla manşet reklamına yer verdiği hafta ise 11 reklamla 7-11 Ocak haftası oldu. Araştırma kapsamına giren günlerde, Sözcü’de günlük ortalama 0.89 manşet reklamı tespit edildi.

Sondakika.com: Dijital bir mecra olarak kurulan haber sitesi, yıl boyunca en az 693 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanında 23 içerik sekmesi barındıran sitede, bir günde en fazla 5 manşet reklamı görüldü. Yıl geneline yayılan 43 farklı gün boyunca 5 manşet reklamı yayınlayan sitenin haftalık bazda en çok manşet yayınına yer verdiği dönem ise 25 manşet reklamıyla 21-25 Ocak haftası oldu. Araştırma kapsamına giren günlerde, Sondakika.com’da günlük ortalama 2.84 manşet reklamı tespit edildi.

Star: Star gazetesinin haber sitesinde yıl boyunca en az 117 manşet reklam yayınlandı. Yıl içinde manşet alanındaki içerik sekmesi sayısını 10’dan 18’e çıkaran sitede, günlük bazda en çok 3 manşet reklamı görüldü. 20 Mart ve 30 Mayıs’ta görülen 3 manşet reklamının yanı sıra yıl boyunca en çok manşet reklamı görülen hafta ise 9 manşet reklamıyla Ramazan Bayramı’ndan önceki hafta olan 27-31 Mayıs haftası oldu.

Şok: Şok gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 2 manşet reklamı yayınladı. Bu iki reklam da farklı günlerde olduğu için hem günlük hem de haftalık bazda site, en fazla 1 manşet reklamı yayınlamış oldu.

Takvim: Takvim gazetesinin haber sitesi yıl boyunca en az 5 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanında 25 içerik sekmesi barındıran sitede yer alan 5 manşet reklamı da farklı günlerde ve haftalarda olduğu için, günlük ve haftalık bazda en fazla 1 manşet reklamı görülmüş oldu.

Türkgün: Türkgün gazetesinin haber sitesinde yıl boyunca en az 36 manşet reklamı yayınlandı. Manşet alanı 20 içerik sekmesinden oluşan site, günlük bazda en fazla 1 manşet reklamı yayınlarken hafta bazında ise Ocak’ın bütün haftaları boyunca 5 manşet reklamı yayınladı.

Türkiye: Türkiye gazetesinin haber sitesi, yıl boyunca en az 188 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanı 15 içerik sekmesinden oluşan sitede bir günde en fazla 2 manşet reklamı yayınlandı. Haftalık bazda en fazla manşet reklamının yer aldığı dönem ise 13 manşet reklamıyla 16-20 Aralık haftası oldu. Araştırma kapsamına giren günlerde, Türkiye’de günlük ortalama 0.77 manşet reklamı tespit edildi.

Yeni Akit: Yeni Akit gazetesinin haber sitesinde yıl boyunca en az 324 manşet reklamı yayınlandı. Yıl içinde manşet alanındaki içerik sekmesi sayısını 25’ten 27’ye çıkaran sitede, bir günde en fazla 5 manşet reklamı yayınlandı. 24 Mayıs ve 3 Haziran’da üçer manşet reklamı yayınlanmasının yanı sıra hafta bazında da yıl boyunca en çok manşet reklamı görülen dönem 19 manşet reklamıyla 20-24 Mayıs haftası oldu. Araştırma kapsamına giren günlerde, Yeni Akit’te günlük ortalama 1.31 manşet reklamı tespit edildi.

Yeni Asır: Yeni Asır gazetesinin haber sitesinde yıl boyunca en az 28 manşet reklamı yayınlandı. Manşet alanında 20 içerik sekmesi barındıran sitede, bir günde en fazla 2 manşet reklamı yer aldı. 2 Nisan’da 2 manşet reklamı yayınlanmasının yanı sıra, haftalık bazda en fazla manşet reklamı 6 yayınla 1-5 Nisan haftasında yapıldı.

Yeni Asya: Yeni Asya gazetesinin haber sitesi, yıl boyunca en az 157 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanında 20 içerik sekmesi barındıran site, bir günde en fazla 2 manşet reklamı yayınladı. Haftalık bazda en çok manşet reklamının tespit edildiği dönem ise 6 manşet reklamıyla 1-5 Temmuz haftası oldu. Araştırma kapsamına giren günlerde, Yeni Asya’da günlük ortalama 0.64 manşet reklamı görüldü.

 Yeni Birlik: Yeni Birlik gazetesinin haber sitesinde yıl boyunca en az 30 manşet reklamı yayınlandı. Manşet alanında 15 içerik sekmesi barındıran sitede, bir günde en fazla 1 manşet reklamı görüldü. Haftalık olarak en fazla manşet reklamı görülen dönem ise 5 manşet reklamıyla 15-19 Nisan ve 6-10 Mayıs haftaları oldu.

Yeniçağ: Türkiye’de Yeniçağ gazetesinin haber sitesinde, yıl boyunca en az 241 manşet reklamı yayınlandı. Manşet alanı 20 içerik sekmesinden oluşan sitede, bir günde en fazla 2 manşet reklamı görülürken haftalık bazda en fazla 10 manşet reklamı görüldü. Araştırma kapsamına giren günlerde, Yeniçağ’da günlük ortalama 0.98 manşet reklamı tespit edildi.

Yeni Şafak: Yeni Şafak gazetesinin haber sitesi, yıl boyunca en az 331 manşet reklamı yayınladı. Manşet alanı 18 içerik sekmesinden oluşan sitede, bir günde en fazla 4 manşet reklamı yer aldı. 13, 14 Mart ve 24 Temmuz’da 4 manşet reklamına yer veren site, haftalık bazda 15 manşet reklamıyla 11-15 Mart döneminde, yıl boyunca en fazla haftalık manşet reklamı sayısına ulaştı. Araştırma kapsamına giren günlerde, Yeni Şafak’ta günlük ortalama 1.35 manşet reklamı tespit edildi.

ilginizi çekebilir